Typenlijst

Volgnummer 3:

De Saint grijpt in, Leslie Charteris

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1955.  Geen rugnummer. 
Type 1 - boek is 10 mm dik

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1955.  Geen rugnummer. 
Type 2 - boek is 14 mm dik.

Volgnummer 8:

Im memoriam de Schaduw, Havank

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1955.  Geen rugnummer. 
Type 1 - 11mm dik

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1955.  Geen rugnummer. 
Type 2 - 14 mm dik

Volgnummer 10:

De mooiste vrouw van de wereld, Peter Cheyney

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1955.  Geen rugnummer. 
Type 1 - 11 mm dik

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1955.  Geen rugnummer. 
Type 2 - 15 mm dik

Volgnummer 11:

Maigret op Montmartre, Georges Simenon

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1955.  Geen rugnummer. 
Type 1 - boek is 10 mm dik rug zwart

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1955.  Geen rugnummer. 
Type 2 - boek is 18 mm dik. Rug zwart en geel

Volgnummer 13:

Polka mazurka, Havank

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1955.  Geen rugnummer. 
Type 1 - geen promo achterin

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1956.  Geen rugnummer. 
Type 2 - achterin 46 titels op nummervolgorde.

Volgnummer 13:

Polka mazurka, Havank

Uitgave: 1966.  Prijsopdruk achterzijde 2006630
Type 1 - 4 pag. promo

Uitgave: 1966.  Prijsopdruk achterzijde 2006630
Type 2 - 2 pag. promo - 29 titels. hoogste ZB 940

Uitgave: 1966.  Prijsopdruk achterzijde 2006630
Type 3 - 2 pag. promo - 30 titels. hoogste ZB 974 en adres België nu weg.

Volgnummer 14:

De wenteltrap, Mr. A. Roothaert

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1955.  Geen rugnummer. 
Type 1 - boek is 14mm dik, achterin 6 blanco pagina's en drukkerij vermelding voorin is 31mm breed.

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1955.  Geen rugnummer. 
Type 2 - boek is 16mm dik, achterin geen blanco pagina's en drukkerij vermelding voorin 36mm breed.

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1955.  Geen rugnummer. 
Type 3 - boek is 18 mm dik, achterin 2 blanco pagina's en drukkerij vermelding voorin is 36 mm breed.

Volgnummer 14:

De wenteltrap, Mr. A. Roothaert

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1956.  Geen rugnummer. 
Type 1 - logo achterzijde 23 mm breed.

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1956.  Geen rugnummer. 
Type 2 - logo achterzijde 26 mm breed en tekst lager

Volgnummer 22:

Zijn vrouwen moordenaars?, Peter Cheyney

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1957.  Geen rugnummer. 
Type 1 - tekst achterzijde hetzelfde als de 1956 uitvoering

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1957.  Geen rugnummer. 
Type 2 - gehele tekst achterzijde vanaf de auteursnaam tot en met het balkje 5 mm dichter opgeschoven naar het kopteksblokje.

Volgnummer 25:

De Saint tegen de driehoek, Leslie Charteris

Uitgave: 1966.  Prijsopdruk achterzijde 2006630
Type 1 - heeft 22 Saint titels + adres België achterin.

Uitgave: 1966.  Prijsopdruk achterzijde 2006630
Type 2 - heeft 21 Saint Titels (ZB705 ontbreekt nu) en geen Gerard & Co vermelding achterin.

Volgnummer 49/50:

Doctor Vlimmen, Mr. A. Roothaert

Uitgave: 1956.  Geen rugnummer. 
Type 1 - 55ste druk 1956. Boek is 22 mm dik

Uitgave: 1956.  Geen rugnummer. 
Type 2 - 55ste druk 1956. Boek is 27 mm dik (andere papiersoort).

Volgnummer 51/52:

Vrouwen van Parijs, André Maurois en Nico Jesse

Uitgave: 1956.  Geen rugnummer. 
Type 1 - heeft 48 genummerde pag. gevolgd door het fotoblok en 7 ongenummerde pag. met 'Toelichting bij de foto’s'

Uitgave: 1956.  Geen rugnummer. 
Type 2 - Bevat 55 genummerde pagina's, 48 pagina's tekst met aansluitend het fotoblok, gevolgd door 7 doorgenummerde pagina's 'Toelichting' bij bij de foto's achter. Colofon vermeld ©1954, Eerste druk in de reeks Zwarte Beertjes - 1956

Uitgave: 1956.  Geen rugnummer. 
Type 3 - Bevat 55 genummerde pagina's. De genummerde toelichting bij de foto's staat direct achter de andere genummerde pagina's.

Volgnummer 51/52:

Vrouwen van Parijs, André Maurois en Nico Jesse

Uitgave: 1958.  Geen rugnummer.  Geen nummer binnenin.  Prijsopdruk achterzijde 8s 6d net
Type 1 - Engelse uitgave met op achterzijde in prijsvak de waarde 8s 6d net

Uitgave: 1958.  Geen rugnummer.  Geen nummer binnenin. 
Type 2 - Engelse uitgave met op achterzijde in prijsvak geen waarde.

Volgnummer 77:

De Schaduw en Co., Havank

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1958.  Geen rugnummer. 
Type 1 - heeft 37 titels promo met als laatste ZB 67

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1958.  Geen rugnummer. 
Type 2 - heeft 44 titels promo met als laatste ZB 97

Volgnummer 78:

Chinese handwassing, Mr. A. Roothaert

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1958. 
Type 1 - vermeld op het schutblad 'Zwarte Beertjes 78'.

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1958. 
Type 2 - vermeld op het schutblad: 'Zwarte Beertj s 78', dus zonder de laatste e. Het rugnummer is iets minder dik en iets lager geplaatst dan bij type 1.

Volgnummer 79:

De Saint in Honolulu, Leslie Charteris

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1957.  Geen rugnummer. 
Type 1a - heeft 2 pagina's met 64 titels promo achterin. Daarnaast heeft dit type geen streepje op titelpagina tussen naam en plaats uitgever.

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1957.  Geen rugnummer. 
Type 1b - heeft 2 pagina's met 64 titels promo achterin en heeft op titelpagina wel streepje tussen uitgever naam en plaats

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1957.  Geen rugnummer. 
Type 2 - heeft ook 2 pagina's promo achterin maar nu met 84 titels (met als laatste 'Nachten van Parijs').

Volgnummer 85:

Lijk halfstok, Havank

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1957.  Geen rugnummer. 
Type 1 - Colofon pagina onderaan. Tekst 'Typografie en druk: Bosch - Utrecht'  is 43 mm lang

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1957.  Geen rugnummer. 
Type 2 - Colofon pagina onderaan. Tekst " Typografie en druk: Bosch - Utrecht'  is 47 mm lang, evenals latere herdrukken.

Volgnummer 85:

Lijk halfstok, Havank

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1958. 
Type 1 - afstand tussen de bovenkant zwarte genrebalkje op achterzijde en onderkant tekst is 10 mm.

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1958. 
Type 2 - afstand tussen de bovenkant zwarte genrebalkje op achterzijde en onderkant tekst is 13 mm.

Volgnummer 85:

Lijk halfstok, Havank

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1965.  Prijsopdruk achterzijde 756525
Type 1a - Mist de eerste 1 in de prijsopdruk op de achterzijde.

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1965.  Prijsopdruk achterzijde 1756525
Type 1b - heeft op de achterzijde de volledige prijsopdruk 1756525 vermeld staan.

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1965.  Prijsopdruk achterzijde 1756525
Type 2 - de achterzijde heeft nu genrevermelding linksonder.

Volgnummer 86:

Onrust op Raubrakken, Mr. A. Roothaert

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1957.  Geen rugnummer. 
Type 1 - regel naam drukker voorin dichter op onderkant pagina dan type 2. Ook lettertype anders.

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1957.  Geen rugnummer. 
Type 2 - regel naam drukker voorin hoger geplaatst t.o.v. onderkant pagina dan type 1. Ook lettertype is anders.

Volgnummer 87:

Er klopt iets niet, Havank

Uitgave: 1957.  Geen rugnummer. 
Type 1 - Op de 2e promo pagina worden 27 titels vermeld met als hoogste ZB 72/73

Uitgave: 1957.  Geen rugnummer. 
Type 2 - Op de 2e promo pagina worden 28 titels vermeld met als hoogste ZB 74

Volgnummer 87:

Er klopt iets niet, Havank

Uitgave: 1962.  Prijsopdruk achterzijde 1506225
Type 1 - heeft een kaderbeertje binnenin.

Uitgave: 1962.  Prijsopdruk achterzijde 1506225
Type 2 - heeft het ongekaderde nieuwe beertje binnenin

Volgnummer 87:

Er klopt iets niet, Havank

Uitgave: 1965.  Prijsopdruk achterzijde 1756525
Type 1 - heeft op achterkant een groen genrebalkje 'detective'.

Uitgave: 1965.  Prijsopdruk achterzijde 1756525
Type 2 - heeft op de achterkant geen balkje maar linksonder zwarte tekst 'detective'

Volgnummer 89:

Schaduw… waarom? of De stalen bruiloft, Havank

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1957.  Geen rugnummer. 
Type 1 - eerste promopagina 28 titels vanaf de onderkant van D(e dood van enz...) tot onderkant van W(at je welkom enz...) 11,3 cm. Zetspiegel groter en hoger dan bij type 2.

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1957.  Geen rugnummer. 
Type 2 - eerste promopagina 28 titels vanaf de onderkant van D(e dood van enz...) tot onderkant van W(at je welkom enz...) 10,2 cm

Volgnummer 101/102:

Nachten van Parijs, Jan Brusse

Uitgave: 1957.  Geen rugnummer. 
Type 1 - op de titelpagina staat tekst 'Utrecht' op 2e regel

Uitgave: 1957.  Geen rugnummer. 
Type 2 - op de titelpagina staat de tekst 'Utrecht' op 1e regel achter de uitgevernaam

Volgnummer 107:

Bibeb in Rome, Bibeb

Uitgave: 1957.  Geen rugnummer. 
Type 1 - 1e promopagina tekst 'tot dusverre verschenen' verder weg dan regel 2

Uitgave: 1957.  Geen rugnummer. 
Type 2 - 1e promopagina tekst 'tot dusverre verschenen' dichterbij tekst op regel 2

Volgnummer 110:

De man uit de verte, Havank

Uitgave: 1962.  Prijsopdruk achterzijde 1506225
Type 1 - achterin 2 pagina's promo, hoogste ZB 474 en kaderbeertje voorin.

Uitgave: 1962.  Prijsopdruk achterzijde 1506225
Type 2 - achterin 2 pagina's promo , hoogste ZB 540. Heeft voorin ongekaderde nieuwe beertje. Omslag iets lichter blauw.

Volgnummer 112:

De n.v. Mateor, Havank

Uitgave: 1962.  Prijsopdruk achterzijde 1506225
Type 1 - promopagina achterin heeft 28 Havank titels, hoogste is ZB 423

Uitgave: 1962.  Prijsopdruk achterzijde 1506225
Type 2 - promopagina achterin heeft 29 Havank titels, hoogste is ZB 474

Volgnummer 116:

Cabaret, Meerdere

Uitgave: 1957.  Geen rugnummer. 
Type 1 - heeft 160 genummerde pagina's.

Uitgave: 1957.  Geen rugnummer. 
Type 2 - heeft 158 genummerde pagina's. Ook afwijkende samenstelling t.o.v. type 1.

Volgnummer 118:

Maigret en de maniak van Montmartre, Georges Simenon

Uitgave: 1958.  Geen rugnummer. 
Type 1 - op promopagina afstand in tekst tussen de bovenkant van de P van Parijs tot onderkant tekst Vrouwen van Parijs bedraagt 127mm

Uitgave: 1958.  Geen rugnummer. 
Type 2 - op promopagina afstand in tekst tussen de bovenkant van de P van Parijs tot onderkant tekst Vrouwen van Parijs bedraagt nu 120mm

Volgnummer 136:

De maagd en de moordenaar, F.R. Eckmar

Uitgave: 1958. 
Type 1a - 14 mm dik, groen op snee,  verkeerd uitgelijnde tekst 'figuren' achterzijde, voorin kaderbeertje vlak boven tekst uitgever.

Uitgave: 1958. 
Type 1b - 14 mm dik, groen op snee, correct uitgelijnde tekst 'figuren' op achterzijde, voorin kaderbeertje vlak boven tekst uitgever.

Uitgave: 1958. 
Type 2 - 11 mm dik, bruin op snee, kaderbeertje voorin nu met witruimte boven tekst uitgever.

Volgnummer 137:

Spoken te koop, F.R. Eckmar

Uitgave: 1958. 
Type 1 - regelafstand tekst achterzijde anders dan bij type 2.

Uitgave: 1958. 
Type 2a - regelafstand tekst achterzijde anders dan bij type 1. Rugnummer 137 positie t.o.v. 'dick' op voorzijde gelijk aan type 1

Uitgave: 1958. 
Type 2b - regelafstand tekst achterzijde anders dan bij type 1 (maar gelijk aan type 2a). Rugnummer 137 positie t.o.v. 'dick' op voorzijde gelijk aan de 1958 uitgave met de prijsopdruk

Volgnummer 139:

De cycloop, Havank

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1958.  Geen rugnummer. 
Type 1 - Laatste regel tekst achterzijde links uitgelijnd.

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1958.  Geen rugnummer. 
Type 2 - Laatste regel tekst achterzijde gecentreerd.

Volgnummer 142:

Daar sta je van te kijken, Peter Cheyney

Uitgave: 1968.  D/1968/0939/249.  Prijsopdruk achterzijde 2506835
Type 1 - heeft correct aangesloten prijsopdruk op achterzijde.

Uitgave: 1968.  D/1968/0939/249.  Prijsopdruk achterzijde 2506835
Type 2 - Prijsopdruk achterzijde lijkt spatie tussen 3 5 te hebben

Volgnummer 142:

Daar sta je van te kijken, Peter Cheyney

Uitgave: 1968.  D/1968/0939/249.  Prijsopdruk achterzijde 2756940 (stickertje)
Type 1: de 1968 uitvoering type 1 met prijssticker (ws 1969)

Uitgave: 1968.  D/1968/0939/249.  Prijsopdruk achterzijde 2756940 (stickertje)
Type 2: de 1968 uitvoering type 2 met prijssticker (ws.1969)

Volgnummer 164:

Duister is de nacht, Peter Cheyney

Uitgave: 1959. 
Type 1 - tekst + genrebalk achterzijde lager dan type 2.

Uitgave: 1959. 
Type 2 - tekst + genrebalk achterzijde hoger geplaatst dan bij type 1.

Volgnummer 165:

Laat 'r maar schuiven, Peter Cheyney

Uitgave: 1954. 
Type 1 - Op achterkant afstand onderkant tekst en genrebalkje 16 mm.

Uitgave: 1954. 
Type 2 - Op achterkant afstand onderkant tekst en genrebalkje 20 mm.

Volgnummer 170:

De Saint en de vliegende schotel, Leslie Charteris

Uitgave: 1959. 
Type 1 - (blauw) logo titelpagina 23 mm breed. Afstand tussen tekst en genrebalkje op achterzijde 20 mm.

Uitgave: 1959. 
Type 2 - (blauw) logo titelpagina ook 23 mm breed. Afstand tussen tekst en genrebalkje achterzijde nu 24 mm.

Volgnummer 174:

Kermis in de regen, Joop van den Broek

Uitgave: 1962.  Prijsopdruk achterzijde 1506225
Type 1 - achterzijde rood kaderbeertje.

Uitgave: 1962.  Prijsopdruk achterzijde 1506225
Type 2 - achterzijde ongekaderd rood beertje.

Volgnummer 200:

Vlinders vangen, Frans de Clercq

Uitgave: 1959. 
Type 1 - logo op titelpagina16 mm

Uitgave: 1959. 
Type 2a - logo op titelpagina 12 mm. Afstand onderkant logo en tekst 'Utrecht' is 13 mm

Uitgave: 1959. 
Type 2b - logo op titelpagina 12 mm. Afstand onderkant logo en tekst 'Utrecht' nu 17,5 mm

Volgnummer 204/205:

Hier is / Voici / Hier ist / Here is Amsterdam, Ben de Baat Doelman

Uitgave: ©1959. 
Type 1 - kaderbeertje op titelpagina.

Uitgave: ©1959. 
Type 2 - ongekaderd beertje op titelpagina.

Volgnummer 221:

De weg tot Audrey, Peter Cheyney

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1960. 
Type 1 - 84 titels promo achterin hoogste ZB 210 'Kruisende wegen'.

Uitgave: Ongedateerd. Waarschijnlijk jaar van uitgave 1960. 
Type 2 - 63 titels promo achterin hoogste ZB 395 'De Saint en de grijze pijen'.

Volgnummer 222:

Moord onder water, Ian Fleming

Uitgave: 1964.  Prijsopdruk achterzijde 1756425
Type 1 - achterzijde prijscode en genre in lijn met tekst erboven. genre 13 mm breed. afstand tussen genre en prijscode 73mm.

Uitgave: 1964.  Prijsopdruk achterzijde 1756425
Type 2 - achterzijde genre verspringt t.o.v. de tekst erboven. genre 11 mm breed. afstand tussen genre en prijscode 78mm.

Volgnummer 222:

Moord onder water, Ian Fleming

Uitgave: 1965.  Prijsopdruk achterzijde 1756525
Type 1 - Tekst James Bond op achterzijde meet 54 mm. J aan onderzijde door schrijfregel.

Uitgave: 1965.  Prijsopdruk achterzijde 1756525
Type 2 - Tekst James Bond op achterzijde meet 64 mm. J aan onderzijde volledig op schrijfregel.