Detailgegevens van boek: ZB 865 - Menuet te middernacht


klik op afbeelding voor groter exemplaar
Reeks: Zwarte Beertjes (Hoofdserie)
Nummer in de reeks: 865
Titel: Menuet te middernacht
Vertaald door: onbekend / onvermeld
Auteur: Havank
Genre: Detective
Serie: de Schaduw / C.C.M. Carlier
Verschenen: 1964
Rugnr 865
Binnenin 865
Aanvullende info:

SAPIENTI SAT
NAM ET SI AMBULAVERO IN MEDIO UMBRAE MORTIS
NON TIMEBO MALA QUONIAM TU MECUM ES...

genoeg wijsheid
Zelfs al ga ik door de schaduw van de dood,
Vrees geen kwaad, want Gij zijt met ...

Korte inhoudbeschrijving:

Toen Havank in juni 1964 overleed liet hij vier onvoltooide manuscripten na, waarvan Menuet te Middernacht het verst was gevorderd. Het had hem jarenlang beziggehouden en hij had er de andere drie telkens weer voor opzij gelegd. Inspiratie voor dit boek had hij gevonden in het achttiende-eeuwse portret van de historische Anne Marie, dat hij aantrof op het Dekema State bij Leeuwarden, waar hij te gast was wanneer hij vertoefde in zijn geboortestad. Anne Marie is dan ook de hoofdpersoon in dit merkwaardige, ja hoogst merkwaardige Schaduw-verhaal, dat beurtelings in het verleden, in 1793, en in het heden speelt. Het voert de Schaduw en zijn gezellen naar het oude Roxton Abbey waar het noodlot, dat door ieder met toenemende spanning wordt voorvoeld, zich pas voltrekt als – in de laatste bladzijden – het Menuet van Boccherini bij het luiden van de kerstklokken wordt gespeeld. De afloop van dit Schaduw-verhaal had Havank kort voor zijn heengaan verteld aan de schrijver Pieter Terpstra. Het lag dan ook voor de hand dat deze het boek zou voltooien. Gebruik makend van de notities die in de nalatenschap werden gevonden heeft Terpstra dit gedaan op een wijze waarvoor zelfs Havank bewondering zou hebben gehad.

Alle bekende uitgaven van dit boek

  Jaar Rugnr Binnenin Prijsopdruk* D-nr ISBN EAN
1964 865 865 2956445
1964 865 865 2956545
1965 865 865 2956545

Er bestaan van deze uitgave twee uitvoeringen. Type 1 , en waarschijnlijk de oudste, vermeld op de colofonpagina alleen ‘Omslag Dick Bruna 1965’.

1965 865 865 2956545

Er bestaan van deze uitgave twee uitvoeringen. Bij Type 2 staat onderaan de colofonpagina ook nog ‘Druk. Drukkerij Tulp – Zwolle’.

1966 865 865 3006645
1967 865 865 3006745
1975 865 865 D/1975/0939/116 90 229 0865 8
1980 865 865 f 7,75/125 F D/1980/0939/203 90 229 0865 8

* Gegevens tussen () betreffen een prijssticker met prijsopdrukgegevens