Detailgegevens van boek: FeH 4 - Wilt U in Eps wonen?


klik op afbeelding voor groter exemplaar

klik op afbeelding voor groter exemplaar
Reeks: Bruna Fantasy & Horror
Nummer in de reeks: 4
Titel: Wilt U in Eps wonen?
Oorspr. titel: Voulez-vous vivre en Eps?
Vertaald door: J.J.J. Hoek-Vunderink
Auteur: Francois Valorbe
Genre: Fantasy
Verschenen: 1971
Omslag door: Roland Topor en Dick Bruna
Rugnr 4
Binnenin 4
Prijsopdruk* 350 71 50
D-nr D/1971/0939/185
ISBN 90 229 3504 3
Aantal blz. 192

Korte inhoudbeschrijving:

'Hoe een bescheiden bioloog een clandestien reporter werd', dat zou de titel van dit verslag kunnen zijn. Ik ben zonder vooroordelen naar Eps gereisd, want ik had geen geloof gehecht aan al die verhalen die de ronde doen over dit koninkrijk dat zo goed afgeschermd is tegen buitenlandse invloeden en dat nog geheimzinniger is dan een door grachten omringde burcht. Ik had geen idee van de ontdekkingen die ik daar zou doen. Misschien was juist mijn argeloosheid, die stellig nogal opvallend is, in mijn voordeel bij de autoriteiten van Eps, die er een soort waarborg in zagen dat ik stekeblind zou zijn voor alles met niets met het officiële doel van mijn reis te maken had.

En het is een feit dat ik bij mijn vertrek volkomen te goeder trouw was. Maar er zijn bepaalde dingen die je, als je ze eenmaal ontdekt hebt, niet met rust laten voordat je ze aan iemand toevertrouwd hebt en openbaar gemaakt. Zo is het ook met mijn ondervindingen. Als ik de publikatie van deze onthullingen - zij het niet zonder erg veel moeite - uitgesteld heb, dan was dat om redenen die ik in de loop van dit boek uiteen zal zetten. Omdat deze redenen nu niet meer gelden, heb ik geen dag langer kunnen zwijgen…


Er zijn (nog) geen herdrukken bekend.